BRANDVEILIGHEID

Henkes Bouwadvies

Brandveiligheidsadvies

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heeft u te maken met wet- en regelgeving op het gebied van brandveilig-heid. Brandwerendheid van de constructie-onderdelen, aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen en het garanderen van vluchtwegen zijn hierbij zeer essentiƫle onderdelen. Daarnaast kan het zijn dat, afhankelijk van het soort gebouw en het aantal aanwezige personen, er ook installatie-technische eisen worden gesteld. Door middel van rapportages en tekeningen kan ik voor u inzichtelijk maken wat er aanwezig is en wat er aanwezig moet zijn. Naar aanleiding hiervan kan een plan de campagne worden opgesteld.


Gebruiksvergunning en melding brandveilig gebruik

Voor diverse (openbare) gebouwen dient er een gebruiksvergunning te worden aangevraagd/aanwezig zijn, of dient er een melding brandveilig gebruik te worden gedaan. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook bij de wijziging van de inrichting.

In overleg met de lokale brandweer zal ik tekeningen opstellen van uw pand met de benodigde brandwerende en rookwerende voorzieningen. Eventueel te maken bouwtechnische of installatietechnische wijzigingen aan het pand worden dan ook voor u inzichtelijk gemaakt.

DUURZAAMHEID

TEKENWERK

VERGUNNINGEN

CONTACT

Henkes Bouwadvies

info@henkesbouwadvies.nl

to top button