ONTWERP

Henkes Bouwadvies

Nieuwbouw

Elke woning begint bij een wens, waarbij er vaak al een ruw idee is van de vorm, het volume en de bouwstijl. Dit idee wordt in samenspraak met u uitgewerkt tot een ontwerp. Dat start met schetsen en leidt uiteindelijk tot een volledig driedimensionaal ontwerp, waarbij ook complete visualisaties kunnen worden aangeleverd.


Verbouw

Bij verbouw geldt grotendeels hetzelfde als bij nieuwbouw. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de eisen in het vigerende bestemmingsplan, dan wel de eisen geldend voor vergunningsvrije bouwwerken. Deze eisen hebben onder andere betrekking op maximale oppervlaktes, hoogtes en gebruik.

VERGUNNING

BEGELEIDING

DUURZAAMHEID

CONTACT

Henkes Bouwadvies

info@henkesbouwadvies.nl

to top button